EGGS (paquets) que composen Genweb

genweb.core

És el paquet bàsic i principal del projecte. Dins del punt de vista de la totalitat i d’arquitectura del software del mateix, constitueix el pilar a on es sustenten tots els altres paquets i punt de partida dels mateixos. Aquest paquet és estratègic que només contingui funcionalitats i parametrització d’un hipotètic site Genweb. L’objectiu principal és que al instal·lar-lo el site resultant no contingui cap caracterítica diferenciadora en quant a “look and feel”. Si per alguna raó ha de renderitzar en presentació alguna element o dependre en codi d’algun element, en cap manera aquest element ha de dependre d’altres paquets per al seu funcionament, al contrari, les dependències de paquets que declara i que instal·la són merament per afegir funcionalitats interessants al conjunt de funcionalitats de Genweb (p.e. Products.PloneFormGen).

genweb.controlpanel

És el paquet que conté el nou panell de control de Genweb (a partir de 4.2). Es basa en plone.registry. Conté testos associats.

genweb.theme

És el nou paquet que conté el tema (look and feel) i interfície de Genweb. És important que aquest paquet només contingui elements de personalització gràfica de Genweb UPC. No ha de contindre cap element funcional ni que aporti funcionalitat al conjunt.

genweb.stack

És el paquet que conté dependències amb altres paquets que afegeixen funcionalitats interessants a Genweb.

genweb.portlets

És el paquet que conté tots els portlets personalitzats per Genweb, inclosos els overrides dels originals.