Changelog

4.3 (2013-06-10)

 • First 4.3 (Plone 4.3 based) branch stable version

4.3b2 (unreleased)

 • Un-grok the genweb.utils convenience view to BrowserView configured by ZCML, added the allowed_interfaces needed to access unrestricted to all the utilities methods.

4.3b1 (unreleased)

 • New versioning number for the 2013 version of Genweb UPC: “rovelló de pi”.
 • New implementation from scratch, base of all the 2013 developments.
 • Traspassada tota la funcionalitat del paquet upc.genwebupc
 • Traspassats configuració genérica del profile del paquet upc.genwebupctheme

4.1.4 (2012-03-01)

 • Permissos del root

4.1.3 (2011-12-19)

 • Stripped tags al setuphandlers

4.1.2 (2011-12-12)

 • Traduccions

4.1.1 (2011-11-30)

 • Actualitzar nasty tags al setuphandlers

4.1 (2011-11-25)

 • Actualització a Plone 4.

4.0b2 (dev)

Nova versió del paquet, amb els viewlets updatats. - Deprecat el viewlet de toolbar, updatant el de per defecte de Plone 4. - Afegida l’acció d’usuari ‘carpeta arrel’. - Updatat el viewlet d’idiomes, utilitzant la estructura del original. - Inclusió de la vista de utilitats genweb.utils per *. - Desconfiguració dels viewlets per a configuració posterior. - Update dels arxius .po i canvi al domini ‘genweb’

4.0b1 (2010-11-10)

 • Ajustat les dependencies
 • Eliminat el CKEditor
 • Versió aplicada en Web UPCnet.

3.3dev (unreleased)

 • Initial release