Welcome to Genweb’s documentation!

Note

At the time of this writing, this documentation exist only in catalan.

Introducció

Aquesta és la documentació oficial de desenvolupament de la col·lecció de paquets de software que composen Genweb.

Genweb és un generador de webs institucionals inicialment orientat a donar servei a les unitats, serveis i facultats de la Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona Tech). Està basat en el gestor de continguts de software lliure Plone. Fa servir tecnologies HTML5, i està basat en el llenguatge de programació Python.

El servei Genweb UPC és una iniciativa del Servei de Comunicació de la UPC i UPCnet i abraça no només el desenvolupament del software base (Genweb), sino també el hosting de totes les instancies que actualment es troben en producció. Qualsevol unitat, departament, servei i facultat de la UPC pot gaudir del servei via petició al Servei de Comunicació de la UPC. Més de 450 entitats ja gaudeixen del servei. Amb més de 8 anys d’història, el servei ha viscut moltes actualitzacions a lo llarg d’aquests anys i està activament mantingut per UPCnet.

Motivació

Aquesta documentació ve motivada per la necessitat de tindre un punt únic d’entrada on compartir la informació relacionada amb com està desenvolupat Genweb i les bones pràctiques relacionades amb el seu desenvolupament.

Historial de canvis